Referat fra generalforsamlingen 1988

Referat af ordinær generalforsamling d. 19.03.88

ad. l: Lars Kopp valgt som dirigent.

ad. 2: Beretningen godkendt.

ad. 3: Regnskab godkendt.

ad. 4:
a) Forslag om etablering af bump - nedstemt.
b) Forslag om at grundejerforeningen holder græsrabat ved stamvejene - vedtaget 30 for - 8 imod.
c) Forslag om etablering af hybridnet - bestyrelsen arbejder videre med sagen.
d) Forslag om etablering af tennisbaner - nedstemt.

ad. 5: Budget godkendt.

ad. 6: Bjarne genvalgt.

ad . 7: Viggo genvalgt til bestyrelsen.
Suppeanter:

ad. 8: Revisor: Eigil Bak

ad. 9: Revisorsuppleant: Hjernø Nøddevej.

ad. 10: Max. kassebeholdning fastsættes til 500,00kr.

ad. 11: Intet.

Ove Jensen

Referatet underskrevet af  Jørgen Jensen (formand) og Lars Kopp (dirigent).