Referat fra generalforsamlingen 1989

Referat af generalforsamlingen d. 11.03.89

l: Lars Kopp valgt som dirigent .

2: Formandens beretning omhandlede flg:
Dispensation fra byggelinjer i Resen Vest.
Udgifter til vedligeholdelse.
Snerydning i fremtiden.
Vedligeholdelse af grønne områder.
Arbejdslørdag 29.04.89
Fællesantenne
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning.

3: Regnskabet gennemgået og enstemmigt godkendt.

4: Ingen indkomne forslag.

5: Kontingentet ror 1989 fastsat til 400 kr. pr. husstand.

6: Jørgen Jensen valgt som formand.

7: Manfred Pedersen og Ove Jensen valgt til bestyrelsen.
Niels Jørgen Kristensen og Birthe Kümmel valgt til l. og 2. suppleant .

8: Eigil Bach valgt som revisor.

9: Hjernø valgt som revisorsuppleant .

10: Max. kassebeholdning hos kassereren fastsat til 500 kr.

11: Spørgsmål om løst og fast i Resen Vest .

Efter generalforsamlingen fortalte kriminalassistent Thomas Kristiansen om "NABOHJÆLP".
Vi håber alle beboere i Resen Vest vil læse vedlagte brochure om "Nabohjælp " .Snak med naboen og forebyg indbrud i Resen Vest.

Vedr. "ARBEJDSLØRDAG d. 29.04.89".
Lørdag d. 29.04.89 kl. 10.00 -12.00 sker der noget på de grønne områder i Resen Vest. Vi håber rigtig mange vil møde op og hjælpe til med at kvikke legepladser m.m. lidt op. Bestyrelsen sørger for øl/vand og materialer. så mød op på det grønne område der tilhører dig LØRDAG d. 29.04.89 kl. 10.00.

BESTYRELSEN FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1989.

Formand: Jørgen Jensen Brombærvej 59. - 07526688
Bjarne Mathiasen Druevej )l. - 07527558
Viggo Jensen Brombærvej 7). - 07525318
Manfred Pedersen Nøddevej 18 - 07527096
Ove Jensen Kirsebærvej 29 - 07527244
- er altid klar til at svare på dine spørgsmål. Ring bare.