Referat fra generalforsamlingen 1991

og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling samme år.

Grundejerforeningen
"Frugtparken"
Resen Vest
7800 Skive

Skive d. 02.04.91

Referat af generalforsamlingen Tirsdag d. 19.03.91

I alt 38 stemmeberettigede var mødt frem.

ad. 01: Lars Kopp Nøddevej valgt til dirigent.

ad. 02: Bestyrelsens beretning godkendt.

ad. 03: regnskabet godkendt.

ad. 04: Forslaget vedr. tilskud til byggepladsen blev trukket, de det ikke var i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 3.

Antal fremmødte betyder, at forslag selv om de opnår 2/3 flertal ved afstemningen skal til endelig vedtagelse på en ekstra ordinær generalforsamling.

De af bestyrelsen stillede forslag kom til afstemning med følgende resultat:

Forslag 01a: For 23 Imod 15 ... forkastet. (forslaget: Mere beplantning i området)

Forslag 02a: For 20 Imod 16 ... forkastet. (forslaget: Asfaltbane)

Forslag 03a: For 26 Imod 08 ... vedtaget til videre behandling. (forslaget: Asfaltbane)

Forslag 04a: For 30 Imod 06 ... vedtaget til videre behandling. (forslaget: Legepladser)

ad. 05: Budget godkendt. Kontingent for 1991 fastsat til kr. 400,00.

ad. 06: Ove Jensen Kirsebærvej 29 genvalgt.

ad. 07: Niels Jørgen Kristensen Kirsebærvej 7 nyvalgt. Manfred Pedersen Nøddevej 18 genvalgt.

ad. 08: Eigil Bach Brombærvej genvalgt.

ad. 09: Hjernø Nøddevej genvalgt.

ad. 10: Fastsat til kr. 500,00

ad. 11: Under eventuelt blev der drøftet, om det var en ide at nedsætte en beboergruppe til arbejde for større kommunal velvilje overfor Resen området.

Grundejerforeningen
"Frugtparken"
Kirsebærvej 7
7800 Skive
tlf. 97527244

Skive d. 06.05.91

Til

MEDLEMMERNE AF GRUNDEJERFORENINGEN "FRUGTPARKEN".
-------------------------------------------------

Hermed udsendes referat af ekstraordinær generalforsamling d. 30.04.91.
I alt 22 stemmeberettigede var mødt. Der var medsendt 4 fuldmagter.

ad. 01: Ole Klim Dalgård valgt.

ad. 02: Afstemning.
Forslag 03a: 12 stemmer for - 14 stemmer imod. Forslaget nedstemt.
Forslag 04a: 14 stemmer for - 12 stemmer imod. Forslaget vedtaget.

ad. 03: Intet at bemærke.

P. b. v.

Ove Jensen

--------------------------------------------------------

Vedtagelsen af forslag 04a betyder, at der nu kan etableres et antal legepladser.
Det er bestyrelsens håb, at beboerne er friske til at hjælpe med i dette arbejde.

Vedr. legepladserne ved Hybenvej og Druevej inviteres til et udendørs møde TORSDAG d. 16.05 kl. 20.00.

På Hybenvej mødes man ved nr. 87. Niels Jørgen fra bestyrelsen kommer. På Druevej mødes man ved nr. 7. Bjarne fra bestyrelsen kommer.

Vedr. legepladsen på Brombærvej inviteres til udendørs møde TIRSDAG d. 21.05 kl. 19.00 ved Brombærvej 21- Roland fra bestyrelsen kommer.

MØD NU OP OG HJÆLP TIL. DET GAVNER
DINE ELLER DIN NABOS BØRN!!!!

Hilsen

Bestyrelsen.